Eğitimler15/05/2013 tarihli Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usül ve esasları hakkındaki yönetmeliğe göre iş yerlerinde verilmesi zorunlu olan eğitimlerin verilme şekilleri belirlenmiştir.
MADDE 13 – (1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri;
a) İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından,
b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından,
Bu yönetmeliğe göre ve yapılmış olan risk değerlendirmelerine göre oluşan tehlike ve riskler ışığında 1 yıl süreli bir eğitim planı yapılması gerekmektedir bu eğitim planına göre :
Eğitim süreleri ve konuları
MADDE 11 – (1) Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;
a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,
b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,
c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat
olarak her çalışan için düzenlenir.

Eğitim Konuları
1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım

3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarmaYangın Güvenliği
Yangın her an her yerde oluşabileceğinden bu konuda önlemler alınması ve yangın güvenliği konusunda uzmanlar tarafından uygulamalar yapılması gerekir. Bu konuda ihtiyacınız olan her alanda sizlere gereken hizmeti vermek için çalışıyoruz.

Kullanılan her alanda yangın güvenliği alınması gerektiğinden alana uygun çalışmalar yaparak olası bir yangın durumunda gerekli olan en doğru şekilde güvenliğinizin sağlanması için gerekli olan işlemleri yapıyoruz. Bu konuda en doğru şekilde hizmet vermek için yeterli bilgiye sahip olan elamanlarımız ile istenilen ortamlarda gerekli kurulumlarını yapımını sağlıyoruz.

Kullandığınız alanlarda inceleme yapılarak gerekli olan yerlere uygun yangın güvenliği önlemleri alınarak bu konuda daha güvenli bir ortamda bulunmanız sağlanır. Yangın konusunda yeterli düzeyde verilen bilgiler sayesinde olası bir yangın durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiği hakkında bilmeniz gerekenleri öğrenmiş olursunuz. Bu sayede daha bilinçli bir şekilde olaya müdahale ederek doğru Zaman'da müdahaleler yapabilirsiniz. Ne zaman ne şekilde ortaya çıkacağı belli olmayan yangınlara doğru zamanda doğru şekilde müdahale edilmesi ve bulunulan ortamın güvenli olması yaşanacak felaketin boyutlarının daha da azalmasını sağlayacaktır.

Bu nedenle yangın güvenliği konusunda sizlere en doğru şekilde verilecek olan bilgiler dahilinde daha güvenli önlemler alınmış olacaktır. Bu konuda gerekli olan bütün bilgi ve uygulamaları en iyi şekilde bu konuda uzman olan arkadaşlarımız ile sizlere gerektiği şekilde hakaret etmeniz için sunuyoruz.18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı resmi gazetede yayınlanan İlkyardım Yönetmeliği madde 16`da; tüm kurum ve kuruluşlarda iş koluna göre istihdam edilen personelin %5`nin; ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde istihdam edilen personelin ise %10`unun Sağlık Bakanlığı Onaylı İlkyardım Eğitimi almış olması gerektiği belirtilmektedir.

Acil bir durum karşısında profesyonel ekipler gelene kadar, amaçsız çözümlerden ve yanlış müdahalelerden kaçınarak hasta/yaralıya çabuk, etkili ve en uygun müdahalede bulunmak için gerekli bilgi ve beceriyi kazandıracak bu ilk yardım eğitimini başarıyla tamamlayanlar Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika ve kimlik kartı almaya hak kazanırlar.

Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı’nın ilkyardım ve İş Sağlığı-Güvenliği konusu ile ilgili yönetmeliklerinde yapılan değişikliklerle iş yerlerine ilkyardım eğitimi ve sertifikası almış eleman bulundurma yükümlülüğü getirilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Onaylı Sertifika Güncelleme Eğitimi

Üç yıl geçerliliği bulunan Sağlık Bakanlığı onaylı ilkyardım sertifikanızın süresi dolduysa sertifikanızın geçerlilik süresini uzatabilirsiniz.

Sertifikanızın geçerlilik süresini uzatmak için sertifika geçerlilik süreniz bitmeden veya süre bitimini takiben en geç bir ay içinde eğitim merkezimize müracaat ederek, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen teorik sınava katılmanız yeterlidir.

Katılımcı Belgeli Temel İlkyardım Eğitimi

Bu eğitim programına katılanlara FavoriOSGB İlkyardım Eğitim Merkezi Katılım Belgesi verilmektedir. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimlerin süresi sekiz saat, katılımcı sayısı ise en fazla 20 kişidir.

Eğitim sonunda katılımcılar ilkyardımın temel kavramları, olay yeri acil olgu değerlendirme, temel yaşam desteği, kanamalar ve yaralanmalarda ilkyardım, kırık çıkık ve burkulmalarda ilkyardım, yanıklarda ilkyardım, yaralı taşıma teknikleri konularında bilgi sahibi olacaklardır.Başta işyeri yemekhaneleri, restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler olmak üzere, konaklama hizmeti veren, gıda üretimi yapan işyerleri ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği bütün iş yerlerinde çalışanların 5 temmuz 2013 tarihinden itibaren hijyen eğitimi almaları yasal zorunluluk

haline gelmiştir. ( 5 Temmuz 2013 CUMA günü 28698 sayılı resmi gazetede yayınlanan HİJYEN EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ gereğince)

Bu Yönetmeliğin kapsadığı iş yerlerinde, HALK EĞİTİM MERKEZLERİ tarafından verilen belgeye sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz.
İş yeri sahipleri ve işletenleri, çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumludur. Bizzat çalışmaları durumunda iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu eğitimi almaya mecburdur.

05 07 2014 tarihinden itibaren yapılan denetimlerde hijyen belgesi olmayan çalışanlara sahip iş yerlerine çalışan başına 250 ile 1000 TL tutarında cezai işlemler uygulanmaktadır.

FavoriOSGB olarak uzman eğitmen kadrosuyla ister iş yerinizde isterseniz FavoriOSGB eğitim salonumuzda, hijyen eğitiminizi tamamlayıp milli eğitim bakanlığı onaylı sertifikalarla sertifikalandırıyoruz…İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince işyerlerinde, çalışanların yapacakları işle ilgili eğitim alması gereklidir ve işverenin sorumluluğundadır.

Yüksekte çalışma söz konusu ise, çalışmaya başlamadan önce, genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak yüksekte çalışma eğitimi gibi özel eğitimlerin verilmesi ve yüksekte çalışma eğitiminin belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yeditepe Üniversitesi tarafından verilmiş "Yüksekte Çalışma Eğiticisi" Sertifikasına sahip A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarımızla çalışanlarınız için "Sertifikalı" İş Güvenliği Yüksekte Çalışma Eğitimi verilmektedir. Eğitim sonrası Yüksekte Çalışma Eğitimine katılan çalışanlara Yüksekte Çalışma Eğitim Belgesi (Yüksekte Çalışabilir Belgesi) düzenlenmektedir. Yüksekte Çalışma Eğitim Belgesi İnşaat Tesisat Montaj Bakım İşleri ve bunun gibi yüksekte çalışmayı gerektiren işlerde çalışanlar içindir.

Yüksekte Çalışma Eğitiminin, çalışma bölgesinde ve çalışma koşullarına uygun içerikte verilmesi, hem yüksekte çalışma eğitiminin amacına ulaşması hem de mesai zaman kayıplarını azaltması açısından çok daha yararlı olmaktadır.2010 yılında ADR ye taraf olan Türkiye 2014 yılı itibariyle Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınmasına Hakkında Yönetmelik kapsamında ADR hükümlerini uygulamaya başlamıştır.Bu hükümlerden bir tanesi de Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı zorunluluğu ile ilgilidir. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili gönderen, paketleyen, dolduran, taşımacı vs. faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.