OSGB Nedir?

OSGB Nedir?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) yasal olarak; “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, işyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini vermek üzere kurulmuş, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip, İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerin (İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personeli ) oluşturduğu özel kuruluşlar ” şeklinde tanımlanmaktadır.

30 Haziran 2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6. Maddesinde belirtildiği üzere, şirket bünyesinde için İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulunmuyor ise bu hizmet Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden (OSGB) alınır.

OSGB Avantajları Nelerdir?

  • İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personelini şirket bünyesinde çalıştırma yükümlüğünüz olmayacaktır. Bu personellerin tüm sosyal ve güvenlik hakları (Kıdem ve ihbar tazminatı vb. ) hizmet aldığınız OSGB ‘nin sorumluluğundadır.
  • OSGB’nin vermiş olduğu hizmet faturalandırılır ve gider olarak gösterildiği için firmaya verdi avantajı sağlar.
  • Hastalık, yıllık izin vb. özel nedenlerle İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanın işe gelmemesi durumunda aynı niteliklere sahip personel bulmak sizin sorumluluğunuzda olmayacaktır.
  • İşyerinizde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştırmanız durumunda işyerinize 12 m² ‘lik muayene ve ilkyardım odası ile 8 m² ‘lik İş Güvenliği Uzmanı odası oluşturulması zorunludur. OSGB’den hizmet alan işletmenin bu zorunluluğu bulunmaktadır.